Skip to site index Skip to content
ESG

PRIDE OF QUALITY PARKWON STEEL BALL

Quản lý ESG

Quản lý đạo đức

Nguyên tắc thực hiện công việc và
quy tắc đạo đức của công ty đối tác

Đối với Parkwon, trách nhiệm xã hội có nghĩa là đảm bảo sự thịnh vượng của Parkwon. Đồng thời áp dụng mở rộng cách đối xử tương tự cho chuỗi cung ứng. Là một phần trong lời hứa hợp tác với Parkwon, chúng tôi mong rằng các đối tác sẽ thực hiện các nguyên tắc này và tuân thủ các nguyên tắc xã hội, đạo đức và môi trường khi tiến hành kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi mong muốn tất cả các đối tác tiến hành kinh doanh một cách có đạo đức và xã hội, dựa trên quy tắc đạo đức được giao làm tiêu chuẩn cho hoạt động quản lý của họ.

 1. Trách nhiệm

  Các đối tác của Parkwon có nghĩa vụ tuân thủ từng luật pháp và sắc lệnh địa phương nơi họ tiến hành hoạt động kinh doanh.
  Tài liệu này trình bày các nguyên tắc hoạt động kinh doanh của Parkwon với các đối tác và đóng vai trò cho biết tầm quan trọng của việc điều hành các hoạt động kinh doanh theo các nguyên tắc ban đầu của Công ty.

 2. Môi trường & Tính bền vững

  Chúng tôi theo đuổi quản lý thân thiện với môi trường.
  Xem xét tác động đến môi trường, chúng ta phải phát triển các sản phẩm có thể tái sử dụng và tái chế, đồng thời đi đầu trong việc phòng ngừa để bảo vệ môi trường. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, luật pháp có liên quan và các quy định nội bộ liên quan đến bảo vệ môi trường.
  Với nghĩa vụ bảo vệ môi trường, chúng tôi khuyến nghị các đối tác của mình áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và đạt được chứng nhận ISO 14001.

 3. Các nguyên tắc thực hiện công việc và quy tắc đạo đức

  Cần có sự trung thực, chân thành và công bằng cao khi thực hiện nhiệm vụ. Các đối tác của Parkwon được khuyến khích thực hiện nguyên tắc thực hiện công việc và quy tắc đạo đức này.
  Mọi hoạt động kinh doanh phải tuân thủ các luật và quy định liên quan:
  quy định độc quyền và thương mại công bằng, chống tham nhũng, chống rửa tiền, xung đột lợi ích, hạn chế xuất khẩu, bảo vệ sở hữu trí tuệ, bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp, hối lộ dưới mọi hình thức, Tham nhũng và rửa tiền đều bị cấm.

 4. Tuân thủ quy định

  Nếu vi phạm các nguyên tắc, luật pháp và quy định nêu trên, Parkwon có quyền chấm dứt sớm mối quan hệ kinh doanh với công ty đối tác.
  Chúng tôi cũng có thể yêu cầu các đối tác của mình sửa đổi và thực hiện các kế hoạch kinh doanh tuân thủ các quy định và cung cấp các giải pháp kỹ thuật cần thiết để giải quyết vấn đề.

 5. Sức khỏe và an toàn

  Tạo và duy trì một môi trường làm việc dễ chịu, tuân thủ các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn cho tất cả nhân viên.
  Mục tiêu của chúng tôi là tuân thủ luật pháp hiện hành về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc của chúng tôi.

 6. Lao động trẻ em và lao động cưỡng bức

  Phải tuyển dụng người ở độ tuổi hợp pháp để làm việc.
  Pháp luật cấm sử dụng trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi.
  Lạm dụng thể chất và trừng phạt dưới bất kỳ hình thức nào đều không được dung thứ, cũng như không cho phép bất kỳ hình thức lao động cưỡng bức hoặc không tự nguyện nào.

 7. Điều kiện làm việc công bằng

  Việc trả lương, giờ làm việc và các điều kiện làm việc khác phải hợp lý và tuân thủ luật tiêu chuẩn lao động của mỗi nước:
  Tiền lương, giờ làm việc, ngày nghỉ thường xuyên và ngày nghỉ có lương phải tuân thủ luật pháp của nước đó.

 8. Không bạo lực và không phân biệt đối xử

  Về mặt pháp lý, bạo lực hoặc phân biệt đối xử không được dung thứ trong bất kỳ trường hợp nào.
  Phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm tuổi tác, chủng tộc, tôn giáo hoặc hệ tư tưởng, giới tính, khuyết tật, quốc tịch, dân tộc, tình trạng hôn nhân/tình trạng cha mẹ và khuynh hướng tình dục, đều bị nghiêm cấm về mặt pháp lý và thể chế.

 9. Tự do hiệp hội và thương lượng tập thể

  Chúng tôi công nhận và tôn trọng quyền tự do của nhân viên trong việc tham gia hoặc không tham gia công đoàn, được pháp luật đảm bảo.
  Các quy định của các tổ chức công đoàn khác nhau đại diện cho người lao động phải được công nhận dù chúng có đại diện cho quyền lợi của người lao động với tư cách là công đoàn hay người phát ngôn hay không.

 10. Khoáng sản xung đột

  Chúng tôi đang thực hiện các bước để tăng cường tính minh bạch trong việc mua hàng hóa từ Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) để quản lý 'khoáng sản xung đột'.
  Việc phân phối thiếc, tantalum, vonfram và vàng (khoáng chất xung đột) được sản xuất tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) phải tuân theo quy định bất hợp pháp.
  Các công ty đối tác phải hạn chế mua hoặc sử dụng khoáng sản xung đột được sản xuất tại các khu vực xung đột để đảm bảo rằng sản phẩm của họ không chứa nguyên liệu đó.